неподготвен

неподготвен
прил. - неопитен, непривикнал, несвикнал, неупражнен, несръчен, непохватен, некадърен, бездарен, некомпетентен, невещ, неумел, неук
прил. - зелен, неврял, неузрял, вчерашен, дете, аджамия
прил. - внезапен, неочакван, направен без предупреждение, необмислен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • имобилна преврска — мед. преврска што го прави некој дел од телото неподвижен (на пр., гипс, водено стакло и др.) 2. вој. неспремен, неподготвен за војна …   Macedonian dictionary

  • спонтан — (лат. spontaneus) 1. што настанува сам од себе, природен, самоник 2. доброволен, неорганизиран, што се врши сам од себе, неподготвен однапред, непресилен, ненадеен …   Macedonian dictionary

  • аматьор — същ. дилетант, любител същ. новак, неподготвен, необучен, несръчен, нешколуван, ученик …   Български синонимен речник

  • бос — прил. необут прил. ограничен, невежа, неосведомен, неподготвен прил. без обувки …   Български синонимен речник

  • внезапен — прил. ненадеен, неочакван, изневиделица, непредвиден, спонтанен, бърз, мигновен, стремителен, светкавичен, немедлен прил. прибързан, стремглав прил. направен без предупреждение, необмислен, неподготвен прил. изненадващ …   Български синонимен речник

  • дилетант — същ. любител, аматьор, новак, неподготвен, необучен, нешколуван, неспециалист, ученик, несръчен, лаик …   Български синонимен речник

  • любител — същ. обожател, привърженик, приятел, последовател същ. дилетант, аматьор, лаик, нешколуван, необучен, неподготвен същ. мераклия …   Български синонимен речник

  • направен без предупреждение — словосъч. внезапен, неочакван, необмислен, неподготвен …   Български синонимен речник

  • недозрял — прил. неразвит, недоразвит, неподготвен, неузрял прил. ненавременен, несвоевременен, изостанал прил. незрял, суров, млад прил. зелен …   Български синонимен речник

  • необмислен — прил. необсъден, неразсъден, безразсъден, неразумен, безсмислен, неблагоразумен прил. непроучен, прибързан прил. вироглав, необуздан, безгрижен, нехаен, дързък прил. внезапен, неочакван, направен без предупреждение, неподготвен прил. лекомислен… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”